intro image

Famostar heeft een nieuwe nooddeursticker ontworpen in verband met de nieuwe NEN 3011-versie. Het is wettelijk verplicht om nooddeuren te voorzien van de opschriften 'nooddeur vrijhouden' of 'nooduitgang'.

De NEN 3011 is de norm die voorschriften geeft voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor onder andere evacuatie bij noodgevallen. De nieuwe sticker is ontworpen in verband met deze nieuwe standaard NEN3011:2015, welke gerelateerd is aan de nieuwe pictogramnorm NEN-EN-ISO 7010.