Op de valreep van het afgelopen jaar heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst de NEN1010:2015+C1 aangewezen in het bouwbesluit. Hiermee eindigt de overgangstermijn van de oude installatienorm NEN1010:2007.

In de Staatscourant nr. 71548 d.d. 2016-12-29, onder nr. 2016-0000805104, heeft de Minister een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de toepassing van enkele normen gepubliceerd. Hiermee is de aanwijzing een feit en rechtsgeldig. 

NEN schreef op 20 december 2016 nog in haar nieuwsbrief dat de kans op publicatie nihil was. Het ministerie heeft alle zeilen bijgezet om de deadline te kunnen halen. Naast de NEN1010;2015+C1 is nog een aantal nieuwe bouwkundige normen aangewezen, waaronder ook de "NEN2768:2016 Meterruimten" die de oude norm uit 2005 vervangt. Belangrijkste wijziging in deze norm is dat de minimale breedte van de meterruimte is aangepast van 750 mm naar 770 mm en de minimale diepte voor meterruimten in laagbouw nu gelijk is aan die van hoogbouw (350 mm).

Bron Hager.nl